Vis hensyn til veiarbeideren

Årets asfaltsesong er nå i gang og mange veier vil få ny etterlengtet asfalt. NCC har nærmere 450 asfaltarbeidere som har sin arbeidsplass ute på veien. Min oppfordring er å vise hensyn til asfaltarbeideren og bidra til trygge arbeidsplasser.

Ny asfalt bidrar til økt fremkommelighet og sikrere veier. Vi er derfor stolte av den jobben vi gjør for å gjøre det sikrere å komme frem for alle som ferdes på veiene.

Hvert år opplever vi i NCC Asfalt flere uønskede hendelser, hvor asfaltarbeidere oppfatter situasjonen som utrygg. Det handler da ofte om høy fart gjennom asfalteringsområdet, biler som kjører inn på avsperret område eller trusler.

For meg er det viktig å understreke at vi i NCC gjør hva vi kan for at slike hendelser ikke skal oppstå. Vi gjennomfører hvert år opplæring av våre asfaltarbeidere, vi gjennomfører daglig sikkerhetsbrief før oppstart av et asfaltoppdrag og vi benytter sperringer og manuell dirigering og følgebil der det vurderes som nødvendig.

Mange av våre asfaltarbeidere har lang erfaring fra arbeid på veien. Alle har sine historier og opplevelser. Disse opplevelsene deler vi med nye veiearbeidere og vi passer på hverandre under arbeidsøkta, enten det er dag- eller nattarbeid.

Likevel skjer det altså uønskede hendelser. Jeg må jeg be alle som kjører forbi asfaltarbeid, eller annet veiarbeid, om å senke farten, være oppmerksom og følge skiltingen og trafikkdirigentenes anvisninger.  Alle våre asfaltarbeidere, trafikkdirigenter og transportører skal etter endt arbeidsøkt hjem til sine familier og kjære. De skal på skoleavslutning, fotballtreninger og mange andre gjøremål. Akkurat som deg.

Vis derfor hensyn til alle som har arbeidsplassen sin ute på veien!

Henrik Bager

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.