VR-briller gir en ny dimensjon i innsamlingen av tilbakemelding fra kunder

Virtual Reality-briller, eller også VR-briller, tar seeren til en annen verden. Når du snur på hodet, fortsetter bildet uavbrutt mens du ser stedet fra en helt ny vinkel. NCC har benyttet Virtual Reality-teknologi til å presentere planer og modeller for sluttbrukere.

Virtual Reality-briller, eller også VR-briller, tar seeren til en annen verden. Når du snur på hodet, fortsetter bildet uavbrutt mens du ser stedet fra en helt ny vinkel. NCC har benyttet Virtual Reality-teknologi til å presentere planer og modeller for sluttbrukere.

Kinnari-skolen bygges etter en åpen modell der man lytter til brukernes tilbakemeldinger helt fra starten av. En del av denne samarbeidsmodellen går ut på å ta hensyn til tilbakemeldinger som mottas allerede i byggeprosessen. I dette tilfellet er planene blitt presentert for undervisningspersonalet og elevene i forbindelse med ulike workshop-arrangementer og tipsrunder.

Campusen til utdanningssamkommunen Savolax, som skal ligger i Varkaus, består av totalt fem bygg, og målet er å oppnå Svanemerket. Tanken er at campusen skal bli et skoleeksempel på bygging av utdanningsinstitusjoner, og den omfatter flere institusjoner i samme lokaler.

Nytt perspektiv på planene med VR-briller

Prosjektlederen for Kinnari-skolen, Teemu Jaakkola, forteller hvordan prosjektet har fått en ny dimensjon gjennom bruk av VR-briller til å vise ulike modeller for brukerne.

– Tidligere var det vanskeligere å konkretisere planene for brukerne, sier Jaakkola.

Da brukte vi blant annet visualisering i form av 3D-bilder og datamodeller.

– VR-brillene kan pakkes i en ryggsekk, og brukeren kan slippe inn i bygget som er under oppføring og komme med sine synspunkter på ulike innrednings- og møbleringsalternativer, sier Jaakkola.

VR-brillene er blitt populære også i campusprosjektet i Varkaus, og de brukes i stor utstrekning for å modellere bygg. Susanna Hiltunen, som er prosjektleder for bygget, sier:

– Det er bare positive sider ved å presentere planene i en tidlig fase. Ved å la brukerne få innsyn i entreprenørens planer for bygget skapes det et mer naturlig utgangspunkt for samarbeidet mellom planleggere og brukere. Virtuelle briller gjør det mulig å presentere planer på flere nivåer; på bakgrunn av planleggingsfasen og planleggerens valg kan man både lage en grov modell av bygget og skissere innredningsløsninger ned til minste detalj.

Gir en følelse for lokalene

I prosjektet med Kinnari-skolen er det brukt virtuelle briller i forbindelse med workshop-arrangementer og tipsrunder som både elever og lærere har deltatt i gjennom et helt år. Jaakkola betrakter VR-briller som et springbrett for diskusjon: Når brukeren får tilgang til lokalene gjennom VR-brillene, blir det enklere å forestille seg utforming, dimensjoner m.m. En konkret opplevelse av løsningene gjør det lettere for brukeren å komme med forslag til forbedringer eller glede seg over praktiske løsninger.

– På den måten har mange sluttbrukere latt seg overbevise om at de valgte løsningene er gode. Særlig har barn latt seg begeistre av VR-brillene og den følelsen for lokalene som de gir, forteller Jaakkola.

Susanna Hiltunen er enig:

– Virtuelle briller er særlig egnet i situasjoner der sluttbrukeren kanskje ikke evner å visualisere planene på bakgrunn av byggetegningene. Bygget kan ha mange bruksområder, og det går raskere å presentere planene ved hjelp av virtuelle briller.

I Varkaus er virtuelle briller blitt brukt til å forhåndsvise lokaler for lærere med klasserom som avviker mye fra tradisjonelle klasserom. Varkaus-campusen har en yrkesrettet linje som også trenger spesiallokaler for utdanning av fremtidens fagarbeidere.

//Terhi Paavilainen, NCC Building Nordics

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.