Nybrottsarbeid innen VR i byggeprosjekter

Thomas Iversen, prosjekteringsleder i NCC Building Stavanger, jobber i en digital hverdag. Virtuell og utvidet virkelighet (VR og AR) er ikke bare klare til å bidra i fremtidens byggeprosjekter, men er allerede i full sving på prosjekter jeg jobber med i dag, både i prosjekterings- og utførelsesfasen.

Thomas Iversen, prosjekteringsleder i NCC Building Stavanger, jobber i en digital hverdag. Virtuell og utvidet virkelighet (VR og AR) er ikke bare klare til å bidra i fremtidens byggeprosjekter, men er allerede i full sving på prosjekter jeg jobber med i dag, både i prosjekterings- og utførelsesfasen.

Jeg elsker å jobbe digitalt. Jeg har fått muligheten til å være med på å utvikle nye måter å bruke VR og AR i flere av prosjektene våre. Vi har høstet en del spennende erfaringer fra NCC-prosjekter i blant annet Bergen og Trondheim.

Høster verdifull erfaring med VR

Til høsten ferdigstiller vi Damsgård skole i Bergen. Men allerede nå kan jeg gå rundt og se hvordan det blir. Inne i den tredimensjonale verdenen i VR-brillene kan vi ved et klikk komme enda nærmere virkeligheten. Et klikk til, og plutselig ender jeg opp på taket og kan inspisere solfangerne og utsikten over lekeområdet. Den digitale teknologien bidrar i tillegg til at byggeplassen har blitt tryggere. Både stillassikring og kantsikring kan sjekkes via VR-teknologi på prosjektet.

Ulike verktøy til ulike behov

Flere ulike programvarer som benyttes i prosjektene. Amerikanske InsiteVR for arkitekttegninger, og svenskutviklede BIMXplorer for tredimensjonale BIM-modeller. Her forsvinner overflatene og detaljnivået i grafikken. Til gjengjeld er alle de ulike fagtegningene smeltet sammen i en modell som gjør det mulig å hente fram all teknisk informasjon i løpet av en – to – tre.

VR-opplevelsen er mye mer oversiktlig og intuitiv enn 2D-tegninger. Og mer effektivt, når man mestrer kommandoene. Teknologien kommer også til å få store følger for sikkerheten og effektiviteten på byggeplassene.

Tar med den digitale verdenen ut til byggeplassen

I Finland anvendte vi utvidet virkelighet (AR) i form av verktøyet HoloLens som vi fikk på utlån fra Microsoft. HoloLens er et par såkalte utvidet virkelighets-briller. De projiserer hologrammer til den virkelige verden rundt deg. Kontorbygget Fredriksberg, som er under oppføring i Vallila-distriktet i Helsinki, kan for eksempel nå vises i full størrelse på byggeplassen selv om byggearbeidet bare så vidt har kommet i gang. Ved hjelp av HoloLens er det mulig å vise både en SketchUp- og IFC-modell.

HoloLens inneholder sensorer som kartlegger rommet og flatene for å holde den prosjekterte modellen på plass. Vi har også testet plasseringen av tekniske tjenester i bygget. Det gjenstår fortsatt noen utfordringer, blant annet med hensyn til byggets perspektiv.

Win-win-win

Foreløpig er vi helt i startgropen. Men ambisjonene våre er høye. Å vandre rundt i 3D-modeller og å få et inntrykk av hvordan alt blir seende ut når det står ferdig gir et helt annet inntrykk av rom og løsninger enn man har kunnet lese ut av tegninger til nå. På sikt vil teknologien føre til verdiskaping i alle ledd – fra utbyggere, bygningsarbeidere og funksjonærer til eierne, brukerne og de som skal drifte bygningene i fremtiden.


Thomas Iversen
Prosjekteringsleder
NCC Building Norge

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.