Webmatte.no gir nye muligheter for matematikk-læring

Med den nye plattformen webmatte.no tilbyr Mattesenter – med støtte fra NCC – nå gratis online mattehjelp til barn og unge i Norge.

Med den nye plattformen webmatte.no tilbyr nå Mattesenter – med støtte fra NCC – gratis online mattehjelp til barn og unge i Norge.

Med den nye online matematikkplattform webmatte.no ønsker Mattesenter å kunne hjelpe elever med videregående matematikk. I den nye, online tjenesten skjer læringen gjennom forenklede og lett forståelige fremgangsmåter for å løse matematiske utfordringer.

Ta i bruk webmatte her!

Webmatte er den nyeste delen av den frivillige organisasjonen Mattesenters arbeid. Mattesenters primære formål er å sikre elever og studenter lik og enkel tilgang til hjelp i matematikk, samt å anvende matematikk til å løse hverdagslige problemer, slik som konstruksjonsarbeid.

Entreprenørvirksomheten NCC har siden 2015 vært Mattesenters hovedsponsor.

Under løpende utvikling

Plattformen Webmatte består i dag av T-matte. Plattformen er i stadig utvikling, og i løpet av kort tid vil P1 og P2 matematikk bli gjort tilgjengelig. Også alle videregående nivåer i matematikk vil i nærmeste fremtid også bli gjort tilgjengelig i Webmatte, og da selvsagt også med veiledende gjennomganger av de tøffeste problemene en kan komme ovenfor.

Hverdagens matematikk
Et stort fokus på Webmatte handler om å anvende matematikk til hverdagslige problemer og utfordringer. Dette kan være konstruksjonsarbeid fra NCC for eksempel. I plattformen finner du ulike ”caser” der matematikk i hverdagslivet brukes for å løse aktuelle problemer og utfordringer. Slike eksempler finner du både under menypunktet ”Det er matematikk i alt” og ”Yrkes-matematikk”. Slike «caser» fra hverdagen er inkludert for å tydeliggjøre viktigheten av forståelse for matematikk, også for de(n) som ikke utdanner seg til noe som krever spesialisering i matte.

 

Kompetente og kyndige frivillige
Det er prosjektleder for mattesenter, Jakob Westberg, som utarbeider webmatte-plattformen, med god hjelp fra svært kompetente frivillige arbeidere. En frivillig som har markert seg spesielt, og som har skrevet store deler av oppgavene, er Jacob Hudtwalcker.

Mattesenter er en del av mattehjelp i hele Skandinavia. Danmarks Matematikcenter og Sveriges Mattecentrum er både store og populære i dag, og Mattesenter i Norge har en visjon om å bli minst like populær.

Se film på YouTube: NCC er hovedsponsor for alle disse organisasjonene, og vi har et svært godt samarbeid i alle tre land.Ukentlig leksekafe 

Mattesenter arrangerer også leksehjelp på Deichmanske hovedbibliotek i Oslo sentrum onsdager fra klokken 16.30-18.30. Dette er et tilbud en rekke elever benytter seg av, der de får god oppfølging fra frivillige leksemedhjelpere med svært god fagkompetanse.

Finn mer om leksekafé her mattesenter.no/leksekafeer

Med den nyåpnede tjenesten webmatte.no er ønsker vi å nå å kunne nå ut til alle de elever som ikke har mulighet til å delta på leksekafé.

 

 

 

Jakob Westberg
Prosjektleder Mattesenter Norge

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.