Vi som blogger

Christina Johansen

Jeg heter Christina og jobber som HR Spesialist innen Rekruttering og Employer Branding hos NCC i Norge. Jeg motiveres av dyktige og engasjerte mennesker, og de møter jeg mange av i min hverdag. Jeg har jobbet i NCC i over 10 år, og har stadig fått nye utfordringer som gjør at jeg trives utrolig godt. I NCC har vi mange kompetente kollegaer, men er alltid på utkikk etter nye talenter som kan styrke vårt team for å drive bransjen og utviklingen framover. Jeg møter mange unge mennesker som er nysgjerrig på bygg- og anleggsbransjen, og jeg håper at denne bloggen vil kunne gi deg et innblikk i hvordan det er å jobbe hos oss.
Følg vår Studentblogg og se hvilke muligheter som finnes!

 

Manne Aronsson

Jeg heter Manne og er leder for NCC Property Development i Norge. I det daglige betyr det at jeg jobber med å utvikle fremtidens kontorer. I det arbeidet er jeg spesielt opptatt av at vi jobber helhetlig og langsiktig. Når vi utvikler kontorer liker jeg å tenke at vi ikke bare utvikler et moderne bygg – men at vi er en del av noe større – som utviklingen av et samfunn eller en bydel. Vi er med på å skrive historie.

beyondconstruction.no vil jeg skrive om nettopp dette og ikke minst forsøke å gi et innblikk i hva vi kan vente oss av fremtidens kontorer. Jeg ønsker gjestebloggere velkommen!

Jorunn Haltbakk

Jeg heter Jorunn og jobber som leder for miljø og bærekraft i Civil Engineering. Jeg er ansatt i avdeling for prosjekt og anbudsstøtte, samt at jeg jobber 30 % for Maria Eriksson som er bærekraftsjef for Infrastructure.
Min bakgrunn er sivilingeniørutdannelse fra Institutt for Geologi og Bergteknikk på NTNU hvor jeg tok Miljø og gjenvinningsteknikk som spesialisering. Etter endt utdannelse har jeg hatt en meget spennende og variert arbeidskarriere. Før jeg begynte hos NCC i 2011 har jeg blant annet jobbet som miljøgeolog i Multiconsult og Rambøll, jeg har jobbet som kontrollingeniør (berginjeksjon) på Kárahnjukar Hydro Power Plant på Island og jeg har jobbet i det islandske mat- og forurensningstilsynet. Å jobbe med miljø og bærekraft her i NCC er utrolig spennende og utfordrende, det er motiverende å vite at man er med og bidrar til utvikling og verdiskapning i en bransje som bygg- og anleggsbransjen.

Stine Haugen

Jeg heter Stine og jobber som leder for miljø og bærekraft for NCC Building, i avdelingen for strategi og forretningsutvikling.
Jeg har vært ansatt i NCC i 4 år, og startet min reise i firmaet innen HMS, kvalitet og miljø på prosjekt. Siden den tid har jeg blitt gitt mange spennende muligheter og oppgaver. Jeg har blant annet jobbet med prosess og strategi, før jeg i senere tid har jobbet med miljø- og bærekraftsspørsmål.

Jeg synes det er utrolig gøy å jobbe i en bransje hvor det har blitt et konkurransefortrinn å satse på bærekraftig bygging og utvikling. Dette gir rom for hurtig endring og utvikling av prosesser, metoder og teknologi, som igjen er godt for både mennesker, miljø og lommeboka. Også det at hele verdikjeden ser muligheter ved bærekraftig bygging, åpner opp for dialog, samarbeid og utvikling på tvers av bransjer. Her tror jeg det ligger et stort potensiale – vi har mye å lære av hverandre, og det er i felleskap vi kan utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning.
Vi har en klode, og ressursene er knappe, så nå gjelder det å brette opp ermene og finne de gode løsningene!

Mette Hjulmand Erbs

Jeg heter Mette og jobber som miljørådgiver for NCC Building. Jeg har en akademisk bakgrunn i miljøvitenskap og kommunikasjon, og jeg har jobbet med initiativ og utfordringer innen klima og bærekraft for EU-kommisjonen i Brussel og Amager Ressource Center i København.

Jeg er ny i byggebransjen og jeg er veldig spent på å jobbe i en industri med så stort potensial for reduksjon av klimagassutslipp. Det er motiverende å jobbe for en virksomhet som NCC med ambisiøse bærekraftmål og en visjon om en grønnere fremtid for byggesektoren og vår planet.

Utvikling av teknologi skjer i dag med lynets hastighet, og vi ser at det skjer en effektivisering av energi, maskiner, ressurser og byggemetoder. Dette sparer både penger, miljø og CO2 utslipp. Det er en spennende tid å jobbe i byggebransjen. Bærekraft blir uten tvil et viktigere punkt på agendaen nå som teknologien utvikles og myndigheter og byggeiere ser nødvendigheten og verdien i å satse på miljøvennlige bygg – og det er vi klare for her hos NCC.