Utblikk

23 april, 2019

I år skal ingen bli skadet ved veiarbeid

En ny asfaltsesong står for døren. Nå skal veier, plasser og fortau asfalteres. Da må alle, både de ...
29 mars, 2019

Vi ønsker flere kvinner i bygg- og anlegg, men tar vi imot dem på en god måte?

Hva er det som gjør at ikke flere unge kvinner velger bransjen som mange av oss finner attraktiv?