Mange muligheter som nyutdannet i NCC

Mitt navn er Andrea Nes, og jeg fikk jobb hos NCC Building Trondheim etter endte studier våren 2017. Studieveien hit har vært relativt lang, og etter X antall år på skolebenken fant jeg ut at det kunne være greit å komme seg ut i arbeid.

Mitt navn er Andrea Nes, og jeg fikk jobb hos NCC Building Trondheim etter endte studier våren 2017. Studieveien hit har vært relativt lang, og etter X antall år på skolebenken fant jeg ut at det kunne være greit å komme seg ut i arbeid.

Jeg har bakgrunn i markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI Trondheim, økonomi fra Handelshøyskolen i Trondheim, og avsluttet det hele med en logistikkingeniørutdanning fra NTNU. I løpet av mitt siste år på logistikkstudiet skrev jeg en prosjektoppgave. Her kartla jeg hvordan innleie av materiell og utstyr utføres på byggeplass i dag.

Dette vekket interessen min for byggebransjen, og gjorde det til en naturlig retning å gå da jeg skulle starte jobbsøkingen.

Gjennom prosjektoppgaven ble jeg introdusert for blant annet NCC, og fikk et innblikk i hvordan hverdagen var her. Gleden var derfor stor da jeg fant stillingsannonsen «Søk på stillingen for nyutdannet 2017 i NCC».

Jeg sendte inn en søknad, kom inn på førstegangsintervju, og var så heldig å få telefon med tilbud om jobb her i NCC Building Trondheim!

Mitt første prosjekt

Byggingen av det 12000 m2 store kontorbygget «Lyngården» ved E6 på Moholt ble mitt første prosjekt som prosjektingeniør, og her er jeg fortsatt.

Arbeidsoppgavene mine består i hovedsak av å være BREEAM-koordinator, oppfølging av underentreprenører, og generelt å bistå produksjon og prosjektering.

BREEAM er et miljøklassifiseringssystem for bygg. Min oppgave er å sikre at vi oppnår en viss sertifiseringsgrad. Lyngården skal sertifiseres etter det tredje høyeste nivået, Very Good.

Dette innebærer at vi må dokumentere miljøprestasjon i ni kategorier: Ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Utveksler erfaringer

Som nyutdannet i NCC har jeg fått mange muligheter, og det oppfordres aktivt til å ta nye kurs for å sikre videre læring. I tillegg har NCC en egen nettverkssamling for nyutdannede og unge i NCC, som heter ung@ncc.

Her møter vi andre nyutdannede og nyansatte tre ganger i løpet av det første året. Vi utveksler erfaringer og deler av vår egen hverdag. Vi har forskjellig tema for hver samling. Målet er at alle skal delta aktivt og bidra med eget stoff fra arbeidshverdagen.

Mine første måneder i NCC har vært svært spennende, med en utrolig bratt læringskurve. Og med kollegaer som mer enn gjerne deler av sin kunnskap og erfaring, overlever en fersk nyutdannet også.

 

– Andrea

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.