No-Dig: En gravefri hverdag

Et aldrende ledningsnett er en av mange utfordringene dagens samfunn står overfor. Store lekkasjer, mange brudd og kapasitetsmangel er bare noen problemområder. Hvordan skal Norges kommuner håndtere situasjonen, med begrensede økonomiske midler og et økende krav om mer miljøvennlige metoder. Vårt svar er No-Dig.

Et aldrende ledningsnett er en av mange utfordringene dagens samfunn står overfor. Store lekkasjer, mange brudd og kapasitetsmangel er bare noen problemområder. Hvordan skal Norges kommuner håndtere situasjonen, med begrensede økonomiske midler og et økende krav om mer miljøvennlige metoder. Vårt svar er No-Dig.

No Dig

Her herdes strømpeforingen med UV-lys. Foto: Harald Gjermundshaug

No-Dig er en betegnelse for renovering av vann- og avløpsledninger med ingen eller minimalt med graving. NCC tilbyr en rekke ulike metoder avhengig av hvilket arbeid som skal gjøres. Vi sprøyter vannledninger av støpejern med et korrosjonsbeskyttende belegg (PU), vi strømpekjører avløpsledninger og stikkrenner med en glassfiberarmert polyesterstrømpe, og vi blokker eller cracker eksisterende rør og trekker inn en større dimensjon. 

Les mer om No-Dig og se film av arbeidet her

Hva er det som gjør No-Dig så bra?

Dette spørsmålet var noe jeg ønsket å svare på da jeg skrev masteroppgave om temaet, våren 2016. Ved å minimere graveomfanget vil man kunne gjennomføre prosjektene raskere, noe som medfører lavere kostnader og et mindre utslipp av klimaskadelige gasser.

Studien viste at det kan være mulig å oppnå en økonomisk besparelse på mellom 50-60 prosent og en økt gjennomføringshastighet på 40-50 prosent. Den miljømessige gevinsten kan potensielt bli helt opp mot 90 prosent!

Et resultat fra oppgaven. Diagrammet viser utslipp av CO2-ekvivalenter (kg) for hver renoverte meter med PU-Liner, utblokking og tradisjonell graving. Illustrasjon: Jesper Langbraaten, NCC.

1. juni, rett fra skolebenken, tok jeg fatt på starten av arbeidskarrieren som prosjektingeniør hos NCC Infrastructure, Vann & Miljøteknikk. Det har vært en spennende tid så langt – mye nytt og mange interessante arbeidsoppgaver.

No Dig

Utblokking kraver en inntreks- og mategrop i hver ende, samt punktoppgraving ved hver anboring (påkobling av stikkledninger). Her ble inntrekksgropen kombinert med etablering av en ny kum. Foto: Jesper Langbraaten

Som prosjektingeniør har jeg en variert arbeidshverdag med oppgaver knyttet til anbudsregning, produksjon, systemer og markedsføring. Avdelingen har gitt meg et veldig godt inntrykk av NCC så langt og jeg ser frem mot tiden som kommer.

Ønsker du å vite mer om No-Dig så ta gjerne kontakt med meg på epost: jesper.langbraaten@ncc.no 

Obligatorisk masterbilde i front av Urbygningen ved NMBU.

Jesper med masteroppgaven foran Urbygningen på NMBU i sommer.

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.