Bli lærling i NCC!

Vi er nå i gang med årets inntak av nye lærlinger og skal rekruttere en lang rekke lærlinger innen mange forskjellige fag. Vi gleder oss til å ta imot mange nye lærlinger i sommer. Som ny hos oss vil du bli godt tatt imot av din leder og du vil møte teamet du skal jobbe sammen med.

NCC er en sentral aktør innen bygg og anlegg i Norge. Vi bygger blant annet skoler, sykehus, kontorbygg og idrettsanlegg. Vi bygger veier, tunneler, renseanlegg og parkanlegg. I tillegg produserer vi steinmaterialer og asfalt.

Vil du bli med på NCC-laget?

I starten vil du som lærling gjennomføre ulike kurs, og få grunnleggende innføring i arbeidsoppgaver og ikke minst HMS i NCC. Vi er svært opptatt av at du som lærling blir sett, hørt og tatt godt imot ved oppstart hos oss. Hos er det også vanlig at du får en egen fadder som du som lærling vil jobbe tett med ute på prosjekter.

Bli asfaltlærling

Asfaltlærling er en av mulighetene i NCC. FOTO: NCC.

Ofte stilte spørsmål

Får lærlinger lønn og andre goder under utdanning?

Ja, alle lærlinger får lønn fra dag 1. I NCC lønner i henhold til tariffavtalene for de enkelte fag. De som jobber på anlegg vil også bo på en felles brakke med kolleger. Som lærling vil du selvsagt få alt av arbeidsklær, vernesko og annet utstyr ved oppstart. Som lærling vil du få god opplæring og kurs.

Hvem får læreplass?

Ikke alle som søker får automatisk læreplass hos oss, men det vi gjerne ser etter er ekte engasjement til faget og kandidater som deler våre verdier og vil skape gode resultater for NCC. Vårt arbeidsmiljø er preget av at alle trives på jobben, og er stolte av jobben som gjøres ute på prosjektene.

De fleste som får plass hos oss har utdanningsrett. De kommer direkte fra videregående skole, for så å gjennomføre to år som lærling. Også de som ikke har gjennomført relevant videregående opplærling kan søke hos oss. Da vil læreløpet gå over en lengre periode, og må det må gjennomføres teoretisk opplæring ved en videregående skole.

For mer informasjon om muligheter kan søkere også kontakte lokale opplæringskontorer. Som lærling vil du være knyttet til et eget opplæringskontor. De påser at du som lærling blir ivaretatt hos oss, og at vi følger opplæringsloven.

Fast jobb etter fagprøven?

Ikke alle får automatisk jobb etter bestått, men de aller fleste får muligheten og har en god dialog med leder og lærling-fadder for å se på muligheter etter endt utdanning.

Hvorfor velge NCC som læreplass?

God lønn under utdanning. Svært dyktige og erfarne kolleger. Fast fadder og svært gode muligheter til å lykkes og bli en dyktig fagarbeider. Årlig gjennomfører vi en 2 dagers samling for alle lærlinger hvor vi deler erfaringer, diskuterer felles sentrale temaer og blir bedre kjent på tvers av geografi og virksomhetsområder. Og selvfølgelig får du jobbe i tøffe og spennende prosjekter!

Søknadsfrist

Frist for å søke læreplass er 1 mars.
Søk her

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.