Spennende og lærerik sommer på Risenga Ungdomsskole

Hei! Mitt navn er Kari og jeg har akkurat fullført en bachelorgrad i Byggingeniør ved Høgskolen på Vestlandet, avdeling Bergen. Jeg har gjennom karrieredager blitt introdusert for NCC sitt KR-program, og denne sommeren er jeg så heldig å få tilbringe tiden min på prosjektet Risenga Ungdomsskole i Asker.

Risenga ungdomsskole: Anleggsleder Trond Furuheim, Prosjektleder Bao Huynh, Formann Kim Hagen, Student Kari R. Thunberg, Prosjektingeniør Karl Kristian Sagen

Prosjektet går ut på å rive den gamle skolen og bygge en helt ny ungdomsskole til 540 elever. Asker Kommune står som byggherre på prosjektet. I slutten av 2018 startet rivearbeidet, og per dags dato er vi nå inne i sluttfasen av prosjektet. Bygget klargjøres for overtakelse og siste finish står for tur. Gjenstående arbeid er innregulering, tekniske egentester, byggherreleveranse av løst inventar, fullskalatest og siste finpuss av utomhus.

Risenga Ungdomsskole per 30.07.20

Mine arbeidsoppgaver denne sommeren er å bistå med arbeidskraft til FDV-dokumentasjon, forbefaringer og oppfølging av avvik i Dalux, samt ellers hjelpe til der det er behov. Asker Kommune har valgt å benytte TIDA for dokumentasjon av FDV. Programmet følger merkesystem i henhold til retningslinjer gitt av Statsbygg. TIDA er et helt nytt program for meg, og her har Karl Kristian stått for god opplæring og oppfølging. Befaringer har gått ut på å dokumentere avvik og mangler i Dalux. Utover de faste arbeidsoppgavene har jeg i tillegg deltatt på trykktesting, malt limtredrager og kontrollert prosjekteringstegninger opp mot som bygget.

Les også: Et sikkerhetsbygg og en fersk KR-student

Som student i sommerjobb har jeg hatt en bratt læringskurve. En arbeidsdag er aldri lik, og en kan møte på ulike utfordringer og uforutsette situasjoner til enhver tid. Dette er en av grunnene til at jeg synes byggebransjen er svært interessant. Utfordringene kan være både krevende og spennende, men med god hjelp fra kollegaer i NCC, har det alltid vært mulig å løse disse på en kvalitetssikker og hensiktsmessig måte.

Erfaringer og kunnskapen jeg har tilegnet meg i løpet av sommeren hos NCC gir meg en større forståelse av byggebransjen hos en byggentreprenør. Jeg skal til høsten fortsette på masterstudie med fordypning i konstruksjonsteknikk. For meg vil det være enormt verdifullt å kunne ta med meg erfaring og læring fra sommerjobben tilbake på skolebenken. Det vil være nyttig i den forstand fordi jeg kan trekke sammenhenger mellom det praktiske fra prosjektet og teoretiske på skolen.

Les mer om KR-programmet i NCC

Som avslutningsvis vil jeg takke alle kollegaer på Risenga Ungdomsskole som har tatt meg imot med åpne armer. Dagene på jobb er både trivelige og spennende, samtidig som de er veldig lærerike!

Hilsen KR-student Kari Ryen Thunberg

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.