Viktige erfaringer fra gjenbruksprosjektet KA13

Gjenbruk blir stadig mer aktuelt i BA-bransjen og Entra Eiendom har med gjenbruksprosjektet Kristian Augusts gate 13 vært en viktig pådriver. Vi i Haandverkerne AS har vært hovedentreprenør og har sammen med en rekke andre aktører bidratt i et prosjekt som vil gi hele bransjen nyttige innspill i utfordringene gjenbruk i BA-bransjen byr på.

Gjenbruksprosjektet Kristian Augusts gate 13 i Oslo.  FOTO: Sindre Sverdrup Strand / Byggeindustrien

Vi har tråkket opp deler av løypa, og håper og tror det kan gjøre det lettere for alle som kommer etter, skriver Entra i erfaringsrapporten fra KA13. Det kan vi i Haandverkerne skrive under på og vi er stolte av den jobben vi har gjort og de erfaringene som nå deles med resten av bransjen.

I et slikt pionerprosjekt som KA13 er, kommer det ikke som en overraskelse at ikke alt går som planlagt. Men med et godt samarbeid i prosjektorganisasjonen og vilje til å finne gode løsninger, har vi lykkes med å skape et viktig erfaringsprosjekt. Entra Eiendom og leietakeren Spaces har hatt et glødende engasjement for å finne løsninger som gir gode arbeidsplasser i et bærekraftig kontorbygg.

Haandverkerne AS er et datterselskap til NCC Norge AS og vi har over mange år opparbeidet solid erfaring med rehabiliteringsprosjekter. Dette er erfaringer vi har tatt med oss inn i dette gjenbruksprosjektet.

Et gjenbruksprosjekt av denne størrelsen er ikke gjennomført i Norge tidligere. Lovverk og regler er ikke tilpasset gjenbruk og har vært med på å gi prosjektet en rekke utfordringer. Vi var klar over det i forkant, men i det daglige arbeidet, har vi blitt overrasket og kanskje frustrerte? Prosjektorganisasjonen har jobbet godt med å finne donorbygg, riveprosjekter og lagre med brukte dører, vinduer, rekkverk, HC-toalett og fliser. En god del er «reddet» fra å bli avfall.

Detaljer fra prosjektet. Foto: NCC

En stor del av det som er gjenbrukt har blitt behandlet, justert eller bygget om. Dette arbeidet har selvfølgelig kostet en god del. Ja, du kan si at gjenbruk kan bli dyrt. De største utfordringene er nok lovverket. Selv om materialene er teknisk sett gode nok, oppfyller de ikke av den grunn byggevareforordningens krav for omsetting på lovlig vis. Og dersom man ikke overholder reglene risikerer man ikke bare tilbakekalling av byggevaren – men også bøter og fengsel. Dette betyr at endringer i lovverket blir viktig for at gjenbruk skal kunne bli et naturlig element i byggeprosjekter.

Klimagassregnskap
Asplan Viak har presentert et klimagassregnskap for KA13-prosjektet iht. FutureBuilt-kriterier, inkludert utslipp fra energi, materialbruk og transport. Prosjektet er sammenlignet med et referansebygg med samme areal som KA13, men som er bygget nytt med konvensjonell materialbruk. Beregningene viser at det for oppnås utslippsreduksjoner på 70% for bygget samlet sett, dvs. både rehab-delen og nybygg. Hovedårsaken til reduksjon i klimagassutslipp er at eksisterende bygningskropp og bæresystemer er bevart. Det er også høy grad av ombruk i nybygg som medfører reduksjon i klimagassutslipp.

Vi i Haandverkerne og NCC har med KA13-prosjektet vært med på et spennende og lærerikt gjenbruksprosjekt, som virkelig viser vei i bransjen. Entra Eiendom fortjener virkelig honnør for det arbeidet de har initiert. Et arbeid hele bransjen kan lære av. Jeg oppfordrer alle til å ta en titt på Entras gjenbruksrapport. Vi i Haandverkerne tar også gjerne en gjenbruksprat om det skulle være interessant.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.