Student

18 desember, 2018

Mangfold på agendaen for ung@ncc

I månedsskiftet oktober-november hadde nettverket ung@ncc samling i Oslo. Tema for samlingen var Man...
29 november, 2018

NCC – en døråpner til nye utviklingsmuligheter

Mitt første møte med NCC var som innleid UE hos NCC for cirka åtte år siden. For meg ble dette en dø...