I år skal ingen bli skadet ved veiarbeid

En ny asfaltsesong står for døren. Nå skal veier, plasser og fortau asfalteres. Da må alle, både de som ferdes i nærheten av veiarbeider og de som utfører veiarbeidet, oppføre seg slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

En ny asfaltsesong står for døren. Nå skal veier, plasser og fortau asfalteres. Da må alle, både de som ferdes i nærheten av veiarbeider og de som utfører veiarbeidet, oppføre seg slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Nå som snøen er vekk og telen ute av bakken, skal mange tusen tonn asfalt legges ut i områder der vi alle ferdes, både bilister, gående, syklister, motorsyklister og veiarbeidere. Alle ønsker vi å komme trygt frem dit vi skal. Sikkerhet er et felles ansvar, og aller best fungerer det når vi tenker både på egen og andres sikkerhet.

Når vi i NCC og våre underentreprenører legger ut asfalt, er det alltid en plan for sikker dirigering av trafikken i området. Våre arbeidere er kurset i sikkerhet og arbeidsvarsling. Vi benytter skilting, sperreutstyr og trafikkdirigering for at du som ferdes der vi arbeider, skal være trygg. Og for at vi som legger ut asfalt og dirigerer trafikken skal komme oss hele og friske hjem fra jobb, hver dag.

Dessverre finnes det enkelte som ikke følger godt nok med eller som ikke respekterer sikkerhetstiltakene på stedet. Ved å ikke følge skilting, veisperringer og trafikkdirigering kan en enkelt person sette sitt eget og mange andres liv i fare. For høy hastighet og uoppmerksomhet kan gjøre stor skade på mennesker, utstyr og kjøretøy. Hvert år oppstår det livsfarlige situasjoner som burde og skulle vært unngått.

Vår oppfordring til deg, og oss selv, er at vi i år viser ekstra hensyn i trafikken og setter sikkerheten først. Vi i NCC asfalterer og vedlikeholder veier for at du og alle andre skal ha gode og trygge veier å ferdes på. Takk for at du senker farten og er oppmerksom ved veiarbeid.

 

Joar Caspersen, Direktør NCC Industry Norge

 

Bloggen er også publisert som gjestekommentar på bygg.no 24 april.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.