NCC + UNICEF = SANT

Barna er fremtiden. Det høres ut som en klisjé, men det er faktisk sant. Et menneske som ikke får en barndom med mat, helse og skolegang, kan ikke bidra til en bærekraftig utvikling på planeten.

Barna er fremtiden. Det høres ut som en klisjé, men det er faktisk sant. Et menneske som ikke får en barndom med mat, helse og skolegang, kan ikke bidra til en bærekraftig utvikling på planeten.

Barna våre er den generasjonen som for alvor kommer til å måtte håndtere klimautfordringene. Det er de som i tiårene fremover har mulighet til å løfte hardt prøvede nasjoner ut av fattigdommen. Sørge for mer demokrati og forbedre menneskerettighetene, men samtidig er det barna som er mest utsatt i dag. Et sultent barn uten tilgang på rent vann og sanitæranlegg rammes oftere av sykdommer. Hele 800 barn dør hver dag på grunn av forurenset vann. Og et langt større antall blir syke og orker ikke å gå på skolen. Barn som ikke går på skolen, er mer utsatt for vold og utnyttelse. Dette fører til personlig lidelse samt manglende overskudd til å være med på å forbedre verden.

Av den grunn føles det både rimelig og selvsagt at vi i NCC prøver å hjelpe disse barna. Som bedrift har vi besluttet å være aktive i utviklingen av et bærekraftig samfunn. Derfor går vi inn i et langsiktig partnerskap med FNs barneorganisasjon UNICEF. Vi får en etablert global partner som arbeider proaktivt med både vannspørsmål og barnekonvensjonen. NCC går inn med regelmessig støtte til organisasjonens vann- og sanitærprogram i Kina og Øst-Timor. Vannspørsmålet er av vesentlig betydning for en bærekraftig utvikling. Med tilgang på rent vann kan man dyrke mat, opprettholde hygiene og drive industriell produksjon som gir økonomisk gevinst. Men klimaforandringene kommer til å medføre hyppigere vannmangel i mange av verdens regioner. Andre regioner kommer til å oppleve skybrudd som fører til oversvømmelser og til at jord skylles ut i havet. Jordmassene vil da slamme igjen fiskenes yngleplasser, noe som reduserer eller utraderer fiskeproduksjonen.

Alt henger sammen på planeten vår. Hos NCC er vi fullstendig klar over vannets betydning; deler av vår egen produksjon er vannkrevende. I Skandinavia tar vi vannet for gitt, men det bør vi ikke gjøre. Årets vannmangel på Öland og Gotland i Sverige er viktige varseltegn. NCC bygger i Norden, men er samtidig aktive på et globalt marked. Stadig mer av det materialet vi kjøper, kommer fra asiatiske land. Og vi vil ta ansvar for menneskene i de regionene hvor vi direkte eller indirekte har virksomhet. Det nye samarbeidet med UNICEF er én måte å gjøre dette på.

I tillegg til vår økonomiske støtte skal vi hjelpe hverandre med kunnskap. NCC kommer til å være med i UNICEFs referansegruppe når de bygger opp sitt program «Barnevennlige byer». Og vi får hjelp av UNICEF til å inkludere et barnerettighetsperspektiv i virksomheten vår og i vårt arbeid med inkluderende, bærekraftige byer. Vår ambisjon er å kunne støtte UNICEFs arbeid gjennom vår kompetanse i katastrofeområder. For eksempel ser vi på om det vil være mulig for våre medarbeidere å bidra med erfaring og problemløsning på UNICEFs innovasjonssenter i København.

Jeg er både stolt og glad over at vi hos NCC tar et større globalt ansvar. Jeg ser frem til å etablere et godt forhold til UNICEF, en partner som virkelig har innsikt i hvordan vi tar hånd om morgendagens generasjoner verden over. Og jeg er overbevist om at vi kan yte langt mer for en bærekraftig fremtid sammen med UNICEF enn som enkeltstående aktør. For når mennesker som vil forbedre verden samarbeider, blir regnestykket 1 + 1 = 3.

/Christina Lindbäck, Miljøsjef NCC

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.