Sikkerhetsbygget i Trondheim: Helintegrert verdikjede gav suksess

I høst overleverte NCC Building Norge det nye Sikkerhetsbygget på Østmarka til St. Olav Hospital i Trondheim. Konstruktivt og godt on-site samarbeid i hele verdikjeden var en avgjørende årsak til et sluttresultat med svært høy kvalitet.

Sikkerhetsbygget, Trondheim.
FOTO: m.herzog visualis-images

Helt fra start har prosjektet hatt tydelige og felles målsettinger for sluttresultatet og de spillereglene som ble avtalt før oppstart har blitt etterlevd av alle parter. Sammen med byggherren har vi hatt et felles mål om å lykkes med byggeprosessen, til avtalt pris og med avtalt kvalitet.Og tilbakemeldingen fra kunden har vært svært positive:

– Det er et imponerende bygg vi har fått. Vi har opplevd engasjement under både planlegging og bygging, og vil takke for et godt samarbeid, sa leder for styringsgruppa og økonomidirektør ved St. Olav Hospital, Jan Morten Søraker, i forbindelse med overleveringen av Sikkerhetsbygget.

Blant spillereglene, som har vært suksesskriterier i prosjektet, vil jeg særlig trekke frem:

  • Før oppstart skulle det foreligge en omforent og grundig plan for prosjektet. Fakta og et tydelig bilde minimerte misforståelser og gjorde det enklere å foreta justeringer underveis.
  • Alt uforutsett ble umiddelbart adressert.
  • NCC var hele tiden svært tydelige på hvilke løsninger som ble tilbudt og hvordan de kunne påvirke prosjektet med hensyn til pris, kvalitet og fremdrift.
    – Dersom byggherren takket, nei, var det NCCs oppgave å finne en annen løsning.
  • Det ble foretatt detaljerte gjennomganger av løsninger, som for eksempel løsninger for glass, toaletter og brytere til for eksempel lys.
  • Byggherrens representant, Sykehusbygg, skulle, og brukte mye bruke tid on-site og til dialog med prosjektledelsen fra NCC.

Disse spillereglene mener vi i NCC har bidratt til et god samarbeid med byggherren.

Sikkerhetsbygget, Trondheim. FOTO: m.herzog visualis-images

– NCC har hele tiden vist åpenhet og gitt byggherren trygghet i prosjektet med å være åpen om egen og underentreprenørers reelle kostnad, sa Jan Petter Egseth, Prosjektleder, Sykehusbygg HF ved overleveringen av bygget.

Involvering av ansatte

I tillegg til at den tradisjonelle verdikjeden har jobbet tett sammen, har også de fremtidig ansatte ved Sikkerhetsbygget vært nært involvert i prosessen og har kommet med innspill. Dette har vært viktig med tanke på at de kjenner de fremtidige brukernes behov aller best.

Høy involvering av de som skal jobb i Sikkerhetsbygget bidrar til en sikrere arbeidsdag for de ansatte og en sikrere hverdag for brukerne.

Sikkerhetsbygget, Trondheim

Sikkerhetsbygget, Trondheim. FOTO: m.herzog /visualis-images

Klar plan og optimale løsninger

Et felles mål for prosjektet og en omforent plan for å nå målene har gitt tydelighet i hele gjennomføringen.

Resultatet er at Sikkerhetsbygget har blitt det resultatet alle så for seg før prosjektet startet. Basert på det klare målbildet er arealene optimalisert gjennom byggefasen, og kvaliteten er styrket gjennom å arbeide med små detaljer og helhetlige løsninger. Hele tiden med et stramt kostnadsfokus.

Dette bygget er resultat av et vellykket samarbeidsprosjekt, og sammen med en felles vinnerkultur i teamet er det levert på tid og pris. Og kvaliteten har blitt bedre enn vi kunne forvente og forutse.

Trond Espen Lorentzen

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.