Vi forbereder ny asfaltsesong – Blir du med på laget?

NCC er en sentral aktør i asfaltmarkedet og selv om det blir lagt lite asfalt i vintermånedene, betyr ikke det at asfaltenheten sitter med beina på pulten. Nå er vi i gang med å forberede årets asfaltsesong og søker asfaltarbeidere som vil være med på laget.

Vi er godt i gang med forberedelsene til en ny asfaltsesong. Det handler om å forberede organisasjonen, utbedre asfaltfabrikker, maskiner og utstyr.

Asfaltbransjen er preget av prosjektbaserte kontrakter som oftest utføres i løpet av året. Det gjør at kalkulasjon av nye jobber selvfølgelig har fokus de kommende månedene. I tillegg er det avgjørende å få på plass dyktige folk.

Vi søker nå etter en lang rekke asfaltarbeidere og lærlinger til vår asfaltenhet:

  • Formenn og asfaltarbeidere i Oslo/Viken
  • Asfaltarbeidere til Vestfold, Telemark og Buskerud
  • Operation Manager, Asfalt Production – Trøndelag/Ålesund
  • Asfaltarbeidere til Haugalandet, Bergen og Voss. Formann til Haugalandet
  • Operation Manager, Asfalt Production – Hordaland
  • Asfaltarbeidere Område Trøndelag og Binab spesialdekker
  • Vi søker lærlinger til vår asfaltvirksomhet

Vi i NCC er ikke bare stolte av sluttproduktet, f.eks. den ferdige asfalterte veien. Men også prosessen frem til ferdig asfaltert vei. Vi er stolte av den kompetansen våre ansatte har og som gjør oss i stand til å levere det gode sluttproduktet.

Faglig oppdatering
Asfaltmarkedet er i stadig endring og vi benytter derfor vintermånedene til å oppdatere oss og forbedre våre metoder og produkter. Endringer skjer på bakgrunn av innspill fra kunder, produsenter og ikke minst de erfaringene vi har. Noen ting løser vi kjapt. Andre ting tar litt lengre tid.

Produktutvikling
I høst startet vi opp et forsøksprosjekt hvor vi bruker lignin som bindemiddel i asfalten. Det er et viktig grep som bidrar til ytterligere reduksjon av CO2-ustlippet fra asfaltproduksjonen. Et slikt prosjekt tar selvfølgelig litt lengre tid. Det er ved slike store utviklingsprosjekter vi nyter godt av den store størrelsen NCC Asfalt har med solid utviklingsavdeling.

Sikkerhet
Et annet viktig tema er sikkerhet. Alle våre ansatte skal være trygge på jobb. Derfor gjennomfører vi opplæring og sikkerhetskurs for våre ledere og nøkkelpersonell. Når sesongarbeiderne i vår asfaltorganisasjon starter opp rett over påske, skal også de gjennomføre obligatorisk opplæring i sikkerhet.

Klare til sesongstart
Nå utover vinteren jobbes det for fullt med å ferdigstille vår nye asfaltfabrikk på Rugsland utenfor Kristiansand. En topp moderne asfaltfabrikk skal stå klart for å produsere ved sesongstart. Det gleder vi oss veldig til. Men også på en lang rekke andre asfaltfabrikker gjør vi nå forbedringer og vedlikehold. Vi skal være klare til sesongstart ved alle våre asfaltfabrikker.

Jeg håper du blir med på laget!

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.