Gjennomfører Covid-19-kampanje på jernbaneprosjektet Venjar-Eidsvoll

I samarbeid med Bane NOR og andre aktører involvert i jernbaneutbyggingen i Eidsvoll, igangsetter NCC-prosjektet Venjar-Eidsvoll denne uken en Covid 19-kampanje for økt fokus på smittevern.

Koronapandemien har så langt ikke påvirket driften ved jernbaneprosjekt Venjar – Eidsvoll i større grad. For å opprettholde smitteforebygging i prosjektet kommer en lege ukentlig på prosjektbesøk og gjennomfører nødvendig testing av personell.

Vårt hovedfokus er å unngå smitte på anlegget, og det har vi greid så langt.

Generelt har smittesituasjonen i samfunnet forverret seg noe etter sommeren, og vi i NCC ønsker med denne felles kampanjen å få opp fokuset og øke bevisstheten blant alle som jobber i prosjektet Venjar – Eidsvoll.

Å opprettholde nødvendig avstand, hygieneregler samt å holde seg hjemme ved sykdom, er sentrale tema i kampanjen som starter vi nå starter opp. Det sterke fokuset på smittevern vil pågå så lenge det er nødvendig.

Bannere med klare oppfordringer er på plass på brakker, kantiner, kontor og i spiserom, dessuten klistremerker til hjelm, samt en intern kampanjefilm til bruk på informasjonsskjermer.

Også entreprenørene Siemens, Hæhre og PNC, som bygger ut InterCity-strekningen Eidsvoll nord til Langset, er med på denne felles kampanjen.

Stor takk til Bane NOR som har tatt et viktig initiativ og vært pådriver for denne kampanjen!

 

Torgeir Sørensen
HMS-leder
NCC Infrastructure, Venjar – Eidsvoll

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.