Øvelser styrker sikkerheten i våre prosjekter

3. mars gjennomførte NCC en beredskapsøvelse på jernbaneprosjektet Venjar – Eidsvoll. Gjennom den svært realistiske øvelsen fikk vi testet planer og samhandling med redningsetatene og byggherren. Erfaringene er verdifulle og vil bidra til økt sikkerhet i våre prosjekter.

En beredskapsøvelse med «blålysetatene» Brann- og redningsetaten og ambulanse, gjør øvelsen svært realistisk og stressnivået økes betraktelig. Det er i disse situasjonene vi virkelig får testet våre planer og rutiner. Iverksetter vi førstehjelp? Blir redningsetatene raskt varslet? Får vi kontroll over skadestedet? Varsler vi byggherren og intern varsling i NCC?

Vi kan planlegge hva vi skal gjøre når en ulykke skjer, men det er gjennom øvelser vi får testet at planene holder mål. Beredskapsøvelsen på jernbaneprosjektet prosjektet Venjar – Eidsvoll viste at vi har rutiner og et planverk som fungerer.

Godkjent!

Nå har vi oppsummert øvelsen og vi gir oss selv godkjent! Vi gir oss selv godkjent fordi vi fikk kontroll over situasjonen, varslet i henhold til planen og bistod nødetatene i redningsarbeidet, slik vi skal. Men vi kan likevel ikke slappe av. Høy beredskap er viktig. Hver dag.

Rett etter øvelsen ble alle involverte samlet til et oppsummeringsmøte i garasjene til brann- og redningsetaten. Både brann/redning, ambulansepersonell, Bane NOR og NCC var svært godt fornøyd med gjennomføringen av øvelsen. Totalt deltok 35 personer fra «blålysetatene». De fikk erfare en redningsaksjon på et stort anleggsprosjekt og tok med seg nødvendig erfaring. Vi i NCC fikk gode tilbakemeldinger og samtidig beskjed om å fortsette å melde inn endringer på anleggsprosjektet. Veier legges om og konstruksjoner bygges. Ikke tvil om at dette er viktig informasjon om vi står overfor en virkelig hendelse.

Vi har etter øvelsen funnet flere punkter hvor vi ønsker å forbedre oss. Blant annet ved å ha mannskap raskt på plass for å dirigere redningspersonellets kjøretøy riktig vei. Vi kan ikke risikere at redningspersonell ikke finner frem. Det er de små tingene vi justerer. For de små tingene kan bety noen sekunder forsinket redning. Det har vi ikke råd til. Hvert sekund teller!

Jeg vil takke alle som deltok i beredskapsøvelsen og håper alle har fått nyttige erfaringer i å håndtere en hendelse på et stort anlegg. Vi i NCC fikk nye erfaringer vi nå tar med oss for å styrke sikkerheten ytterligere i dette og kommende prosjekter.

 

Andre interessante blogger:

Nyutdannet? Vi verdsetter din kunnskap og utvikling

Still strengere miljøkrav til asfaltleveransen

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.