Gratulerer med nye Silsand barneskole

Kjære alle elever, lærere, administrativt ansatte og foreldre. Ja, alle i Senja kommune. I dag feirer vi alle at Silsand barneskole tas i bruk. Vi i NCC er stolte av skolen vi har bygget og tror at skolen vil være en arena for gode læringsmiljøer i mange år fremover.

Nye Silsand barneskole i Senja kommune. FOTO: Aril Skogland/NCC.

Byggingen av Silsand barneskole ble et helt annet prosjekt enn det vi gikk i gang med. I utgangspunktet skulle vi rive 2 400 kvm og renovere 800 kvm. Slik ble det ikke. For dårlig betongkvalitet gjorde at vi måtte rive alt sammen og bygge en helt ny skole. Vi tror at løsningen som ble valgt, vil være den beste for alle elever og ansatte ved skolen.

I alt har 5-6 NCC-ansatte og omlag 25 underentreprenører vært involvert i byggingen av nye Silsand barneskole. Vi har alle sammen vært opptatt av at vi bygger læreplasser og læringsmiljøer for oppvoksende generasjoner. Skolebarn skal trives, utvikle seg og ta imot kunnskap. Lærere og andre ansatte skal ha en god arbeidsplass. Det krever gode lokaler og det kan nye Silsand barneskole tilby alle sammen.

Se mer informasjon om Silsand Barneskole og timelaps av byggingen

(klikk på skolebildet)

Silsand barneskole

 

NCC har bygget en rekke skoler og vi deler våre erfaringer i de neste skoleprosjektene vi får. Det betyr at vår lærdom fra Silsand barneskole vil komme mange andre elever og skoleansatte til gode. Vi brenner for gode læremiljøer. Derfor skal alle dere på Silsand barneskole vite at vi vil fortelle andre kommuner om hvilke gode løsninger vi valgte. På den måten ønsker vi å bidra til at alle skoler som skal bygges skal bli gode skoler.

Jeg vil takke alle som har vært involvert i utvikling og bygging av skolen. Vi har sammen løst oppgaven med å bygge en god skole. En god skole som skal gi de unge de beste vilkår for læring og utvikling.

Til slutt: En stor takk til Senja kommune for oppdraget og det gode samarbeidet under hele prosjektperioden.

 

Fred Pedersen
Prosjektleder NCC

Bli med inn i Nye Silsand barneskole:

Foto: Aril Skogland/NCC

 

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.