Kunnskapsutvikling er vårt største fortrinn

I 2021/2022 fikk jeg muligheten til å delta på et lederkurs sammen med kollegaer fra ulike deler av NCC. Det var en spennende mulighet til å lære mer om de ulike forretningsutfordringene, og mulighetene NCC står ovenfor. Kurset var også en viktig påminnelse om at vår evne til å utvikle oss selv og lære av hverandre er det største fortrinnet NCC har i bygg- og anleggsbransjen.

I 2021/2022 fikk jeg muligheten til å delta på et lederkurs sammen med kollegaer fra ulike deler av NCC. Det var en spennende mulighet til å lære mer om de ulike forretningsutfordringene, og mulighetene NCC står ovenfor. Kurset var også en viktig påminnelse om at vår evne til å utvikle oss selv og lære av hverandre er det største fortrinnet NCC har i bygg- og anleggsbransjen.

Kurset Strategic Leadership Program (SLP) fant sted over 7 treff, både fysisk og digitalt hvor vi deltagere fikk være med å informative kurs, foredrag og diskusjoner. Vi ble også delt inn i mindre grupper hvor vi arbeidet med en caseoppgave basert på reelle forretningsutfordringer og muligheter NCC står ovenfor, og hvordan vi best kan løse disse. Der fikk min gruppe i oppgave å drøfte mulighetene som finnes for et datainformert selskap. Det førte til et utfordrende, og givende gruppesamarbeid som jeg lærte mye av.

Den unike delingskulturen

Noe av det mest spennende med SLP-kurset er muligheten til å få møte kollegaer som arbeider med prosjekter og områder jeg kanskje ikke kjente så godt til fra før av. NCC har utrolig mange ansatte, som jobber på forskjellige flater og prosjekter. I løpet av caseoppgaven var det veldig interessant å høre de ulike tankene, ideene og poengene til dyktige medarbeidere fra ulike deler av bedriften.

For meg er dette symbolsk for den unike delingskulturen som eksisterer i NCC. Når vi i Building Viken Vest arbeider med et bygg har vi tilgang på den kunnskapen som eksisterer på tvers av hele NCC, det være seg de som jobber i Building Midt-Norge, Industry eller Property Development. De tar telefonen når den ringer og er ivrige i å dele sin erfaring. Dette bygger en lagfølelse på tvers av NCC, og det er virkelig noe av det som gir oss evnen til å løse de komplekse oppgavene vi blir utfordret til å løse i denne bransjen.

Kunnskapsbedriften i praksis

NCC er en kunnskapsbedrift, men hva ligger egentlig i det begrepet? For meg er det fokuset vi har på kompetanseutvikling. Vi er gode på søke ut ny kunnskap som det siste i bygg- og anleggsbransjen, og det lønner seg. I Building Viken Vest jobber vi med flere utrolig spennende prosjekter om dagen som Drammen Tinghus og samspill/utviklingsfasen til Ny Sikkerhetspsykiatri på Ila og Nye Hokksund Renseanlegg. Dette er sammensatte og komplekse prosjekter, som vi vinner fordi vi har en generell og spesifikk kompetanse byggherre leter etter. Å fortsette å spisse denne kunnskapen er det største konkurransefortrinnet vi har.

Derfor er det viktig med gode utviklingsmuligheter, som Strategic Leadership Program-kurset. Her får man muligheten til å oppdatere kunnskapen sin, og bli bedre kjent med bedriften. Å fortsette å søke denne typen kompetanseløft er viktig, fordi det gagner ikke kun den enkelte medarbeider, men hele NCC.

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.